هر نوع  برده اصلی آکبند و استوک تلویزیون led,lcd که نیاز داشته باشید برای شما تهیه میشود و در صورت تمایل ارسال خواهد شد